Enquêteformulier Zorg voor borstvoeding

Geachte cliënt, Laat ons weten hoe onze Zorg voor Borstvoeding u bevallen is! Wij willen de kwaliteit blijven bewaken, daarom vragen wij u vriendelijk, indien u borstvoeding geeft of heeft gegeven, dit enquêteformulier, na afloop van de kraamzorgperiode, in te vullen. Uiteraard zullen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!
    Hartelijk dank voor uw medewerking!