Enquêteformulier

Geachte cliënt, Wij willen de kwaliteit en de organisatie van de kraamzorg blijven bewaken, daarom vragen wij u vriendelijk dit enquêteformulier, na afloop van de kraamzorgperiode, in te vullen. Uiteraard zullen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!
 • Indien u assistentie heeft gehad bij de thuisbevalling, hoe tevreden bent u hierover?
 • Hoe tevreden bent u over de zorg voor de moeder?
 • Hoe tevreden bent u over de zorg voor uw baby?
 • Hoe tevreden bent u over de begeleiding van borstvoeding?
 • Heeft u gebruik gemaakt van de diensten van één van onze lactatiekundigen, zo ja, van welke dienst?
 • Indien u zorg voor het gezin en de huishouding heeft gehad (bij moeder-en-kind-zorg: n.v.t.), hoe tevreden bent u hierover?
 • Hoe tevreden bent u over de sociale omgang van de kraamverzorgende met het kraamgezin?
 • Wat vindt u van de door de kraamverzorgende verstrekte algemene informatie?
 • Wat vindt u van de instructies van de kraamverzorgende over de verzorging van uw baby?
 • Hoe tevreden bent u over de door de kraamverzorgende met u gemaakte afspraken?
 • Hoe tevreden bent u over uw inbreng bij het maken van de afspraken?
 • Hoe tevreden bent u over de naleving van de afspraken?
 • Hoe heeft, bij wisseling van kraamverzorgenden, de schriftelijke overdracht van werkzaamheden in het zorgplan plaatsgevonden?
 • Indien u tijdens uw kraamperiode een kraamverzorgende heeft gehad die in het kader van haar inwerken werd begeleid vanuit de organisatie, hoe heeft u de begeleiding ervaren?
 • Wat is uw mening over de wijze waarop u te woord bent gestaan door de organisatie bij uw eerste contact (receptie: informatie, aanmelding etc.)
 • Wat is uw mening over de wijze waarop u te woord bent gestaan door de organisatie op het moment dat u kraamzorg daadwerkelijk nodig had (planning)
 • Tijdens de zwangerschap bent u benaderd voor een intakegesprek. Wat is uw mening hierover? Persoonlijk intakegesprek aan huis:
 • Tijdens de zwangerschap bent u benaderd voor een intakegesprek. Wat is uw mening hierover? Telefonisch intakegesprek:
 • In de periode voorafgaand aan uw kraamperiode hebben wij geprobeerd u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wat vindt u van de gegeven schriftelijke informatie (inschrijfformulier, bevestigingsbrief, informatiebrochure)?
 • Indien u, tijdens uw zwangerschap of kraamperiode, telefonisch om informatie heeft verzocht, wat vindt u van zowel de wijze als de inhoudelijkheid waarop u te woord bent gestaan?
 • Via:
 • Indien u een vraag met "onvoldoende", "ontevreden" of "onprettig" heeft beantwoord, heeft u hierover reeds telefonisch een klacht ingediend?