Kraamzorg de Eilanden werkt met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens. Wij respecteren je privacy en gaan zeer zorgvuldig met dergelijke gegevens om. Hierbij houden we ons aan de eisen van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG). Hoe wij dat doen, lees je in onze privacyverklaring. Download of lees de privacyverklaring van Kraamzorg de Eilanden.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Kraamzorg de Eilanden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan publicaties of informatie op deze website of langs digitale weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Kom je iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs: communicatie@kraameiland.nl